Hoteles en Hangzhou, República Popular China

Ver más hoteles »


Clima promedio en Hangzhou, República Popular China

 • Temperatura mínima
 • Temperatura máxima
 • 40ºc
 • 30ºc
 • 20ºc
 • 10ºc
 • 0ºc
 • -10ºc
  ENE
  FEB
  MAR
  ABR
  MAY
  JUN
  JUL
  AGO
  SEP
  OCT
  NOV
  DIC
Pronóstico para los próximos días
 • Mañana
  • 10ºc
  • 13ºc
 • Miércoles
  • 12ºc
  • 22ºc
 • Jueves
  • 16ºc
  • 22ºc